MusicManager
MusicManager©
MusicManager© privacy- en cookieverklaring

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort
Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

Doeleinden van de gegevensverwerking
In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit wat MusicManager doet met informatie die wij mogelijk over je te weten komen. Door gebruik te maken van onze software of door onze website www.musicmanager.net te bezoeken, verkrijgen wij in bepaalde gevallen verschillende soorten persoonsgegevens van je.

Nieuwsbrief
Via onze website kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief informeren wij je per e-mail over informatie, nieuws en ontwikkelingen met betrekking tot MusicManager. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Wij gebruiken deze gegevens op basis van je toestemming. Je kunt je altijd afmelden voor de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Op het moment dat je je afmeldt, behouden wij je gegevens op onze blokkeerlijst, zodat je daarna geen mailingen van MusicManager meer zult ontvangen.

Contact
Wij bieden verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Dit kan via e-mail, ons contactformulier en/of via sociale media. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Wij gebruiken deze gegevens om je verzoek om contact met je op te nemen netjes af te handelen. Wij bewaren deze informatie, totdat wij denken dat je tevreden bent met onze reactie.

Wanneer kunnen wij je persoonsgegevens delen met derden?
MusicManager deelt je gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij je persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

De partijen die in onze of je opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

Om onze diensten te kunnen verlenen, kan MusicManager je persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). MusicManager doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, je persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot je persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij werken zoveel mogelijk digitaal: informatie op papier wordt gedigitaliseerd, gaat door de shredder en digitale documenten zijn beveiligd.

Social media buttons
Op onze website maken wij zonodig gebruik van social media buttons, die je doorgeleiden naar de social media platforms. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met je persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

Rechten van betrokkenen
Je hebt de volgende rechten:

Wanneer je gebruik wenst te maken van één van deze rechten, kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Wij zullen in principe binnen een maand aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan binnen de eerste maand op de hoogte stellen. Indien je één van je rechten wenst uit te oefenen, dan kun je dat kenbaar maken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

Klacht indienen
Als je vragen hebt, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van je persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met je. Als je echter vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens om een klacht in te dienen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
MusicManager heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contact opnemen
Klik hier voor onze contactpagina.

Terug naar bovenMusicManager  MusicManager©

MusicManager© privacy- en cookieverklaring

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort
Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

Doeleinden van de gegevensverwerking
In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit wat MusicManager doet met informatie die wij mogelijk over je te weten komen. Door gebruik te maken van onze software of door onze website www.musicmanager.net te bezoeken, verkrijgen wij in bepaalde gevallen verschillende soorten persoonsgegevens van je.

Nieuwsbrief
Via onze website kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief informeren wij je per e-mail over informatie, nieuws en ontwikkelingen met betrekking tot MusicManager. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Wij gebruiken deze gegevens op basis van je toestemming. Je kunt je altijd afmelden voor de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Op het moment dat je je afmeldt, behouden wij je gegevens op onze blokkeerlijst, zodat je daarna geen mailingen van MusicManager meer zult ontvangen.

Contact
Wij bieden verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Dit kan via e-mail, het contactformulier en/of via sociale media. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Wij gebruiken deze gegevens om je verzoek om contact met je op te nemen netjes af te handelen. Wij bewaren deze informatie, totdat wij denken dat je tevreden bent met onze reactie.

Wanneer kunnen wij je persoonsgegevens delen met derden?
MusicManager deelt je gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij je persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

De partijen die in onze of je opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

Om onze diensten te kunnen verlenen, kan MusicManager je persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). MusicManager doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, je persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot je persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij werken zoveel mogelijk digitaal: informatie op papier wordt gedigitaliseerd en gaat door de shredder en digitale documenten zijn beveiligd.

Social media buttons
Op onze website maken wij zonodig gebruik van social media buttons, die je doorgeleiden naar de social media platforms. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met je persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

Rechten van betrokkenen
Je hebt de volgende rechten:

Wanneer je gebruik wenst te maken van één van deze rechten, kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Wij zullen in principe binnen een maand aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan binnen de eerste maand op de hoogte stellen. Indien je één van je rechten wenst uit te oefenen, dan kun je dat kenbaar maken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

Klacht indienen
Als je vragen hebt, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van je persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met je. Als je echter vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens om een klacht in te dienen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
MusicManager heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contact opnemen
Klik hier voor onze contactpagina.

Terug naar boven